Logotyp Základní škola Česká Ves
Základní škola Česká Ves
 

Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne:

 

12. 4. 2018 v době 14.00–17.00 hodin

 

v Základní škole Česká Ves

 

 

K zápisu pro školní rok 2018/2019 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 • děti narozené v období 1. 9. 2011–31. 8. 2012
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2018:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2018 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2018 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Průběh zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne 12. 4. 2018 v době 14.00–17.00 hodin do ZŠ Česká Ves.
 • S sebou je potřeba vzít svůj OP a rodný list dítěte, u cizinců pas.
 • Zápis bude rozdělen do dvou částí:

a) formální - podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

b) motivační - činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz níže) nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 • K zápisu není potřeba se objednávat.
 • Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, může se zákonný zástupce dostavit bez něj.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Česká Ves.
 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Česká Ves, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
 • Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

 

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2018/2019

 • Ve školním roce 2018/2019 lze otevřít dvě první třídy. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy.

 

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zsceskaves.cz.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP co nejdříve.

 

Co našim žákům nabízíme?

 • Různé zájmové útvary - např. Literárně-dramatický, Matematika hrou, Pohybové hry s angličtinou, Kecálek, kroužek Dovedných rukou, Malý výtvarník, Hra na kytaru, Keramika, Florbal, Volejbal, Kondiční cvičení…
 • Výuku anglického jazyku již od prvního ročníku.
 • Konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím.
 • Plavání ve všech ročnících 1. stupně.
 • Lyžařský výcvik v 5. a 7. ročníku.
 • Etickou výchovu jako samostatný předmět.
 • Provoz školní družiny a školního klubu 6.30-16.30 hodin.

 

Ke stažení:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku zde


Ředitelství ZŠ 

 
 
 

kalendar 

Prosinec 2018
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930
31