od 22.10.2018

 Tda: I.A (Mgr. Pavla Mudrov) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

J
Mud
(1. A)

Prv (Spo1)
Gre
(1. B)

M
Mud
(1. A)

HV (Spo1)
Mud
(4. A)

       

 

t

 

TV
Pro
(mim)

 

AJ
Mud
(1. A)

(Spo1)
Gre
(1. B)

J
Mud
(1. A)

     

 
S
t

 

J
Mud
(1. A)

M
Mud
(1. A)

J
Mud
(1. A)

VV (Spo1)
Gre
(1. B)

       

 

t

 

J
Mud
(1. A)

TV (Spo1)
Gre
(Tv)

M
Mud
(1. A)

J
Mud
(1. A)

       

 
P

 

J
Mud
(1. A)

Prv (Spo1)
Gre
(1. B)

M
Mud
(1. A)

J
Mud
(1. A)

       

Zpracovno v systmu Bakali